:  
( )  

   

. .   .   . 1

c t t. t t sw. t dZ c t t. t b  t ) <w

w . t Z. . c. t. d. c .

2
-
w-
ܺ
-
2
-
!
%
-
-
2)
-
-
:
-
-
2
2)
-
-
!
-
-
..
-
ܺ
-
2
-
-
ܺ
-
%
-
ou
+
-
-
w-
-
ou
ܺ
2
-
!
%
ֺ
-
1
s-
ou-
-
!
-
-
-
w-
-
-
2
w-
!
-
+
2)
-
2
-
%-
w-
ܺ
ou-
-
2
-
2
-
O
%-
2)
ou
-
:
ou-
+
.


XVII ., , 231910 , .8–8.
.