:  
( , )  

   

. . . .   .  . :

 ~. . c ts.

ܺ
[`==WA==W
-
A==W
-
2
A==W
-
A==W
A==W
Hܺ
A==W
A==W
-
!
A==W
-
6N%U1-
A4==W
H2
A==W
-
Hܺ
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
H
A==W
A==W
-
Hܺ
A==W
A==W
-
2
A==W
A==W
-
!
A==W
-
6:
A==W
%-
A==W
i-
A5==W
5+
A==W
-
=)
A==W
-
5N%Y
A==W
%z+++
,,
A==W
ܺ
A==W
w-
2
A==W
ܺ
A==W
-
A==W
-
8
A==W
-
A==W
-
!
A==W
7
A==W
Hܺ
A==W
7
A==W
-
!
A==W
-
6
A==W
-
A==W
-
9ֺ
A8==W
H
A==W
-
Hܺ
A==W
0
A==W
-
9
A==W
-
A==W
-
!
A==W
A==W
-
A5==W
-
A4==W
H
A==W
w-
Hܺ
A==W
A==W
z+++-
2
A==W
ܺ
A==W
6
A==W
%-
!
A==W
6:
A==W
-
A==W
-
6
A5==W
9
A==W
-
A==W
!
A==W
7
A==W
9
A==W
-
A==W
!
A==W
ou-
7
A==W
A==W
-
A==W
-
\
A==W
-
6%(
A==W
-
A==W
ƺ
A5==W
ʺ
A==W
Hܺ
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
H
A==W
-
A==W
-
O
A==W
ܺ
A==W
-
A==W
-
2
A==W
++-
A==W
-
A==W
i-
A==W
-
A5==W
A==W
%-
2
A==W
A==W
-
H
A==W
Hܺ
A==W
-
9
A==W
8N%1
A==W
-
7
A==W
ܺ
A==W
A==W
-
2
A==W
%
ܺ
A==W
-
9
A==W
ou-
!
A==W
-
8N%1
A==W
-
7
A==W
++
(
A==W
A==W
!
A==W
++-
5N%1պ
A==W
%
H
A==W
-
Hܺ
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
A==W
-
!
A==W
++
6:
A==W
-
A==W
-
+
A5]]
.

H+++I t%. g. t i. z+++ . ou.  . . .  c Z.


XVIII ., , 234803 , .014–014.
.