:  
( )  

   

. . 4 , 50 .   .   . 1

O 'O ż.  c Z. , ts. c t.

8%
[`==WA7==W
-
7
A==W
-
6
A5==W
A==W
-
H
A==W
-
Hܺ
A==W
-
2
A==W
-
ܺ
A==W
i-
5
A==W
!
A==W
-
9N%
A8==W
6+
A==W
-
A==W
2
A==W
w-
Hܺ
A==W
2
A==W
-
A==W
-
!
A==W
-
9
A==W
-
9N%1
A==W
-
8
A==W
A==W
+
2
A==W
-
2
A==W
-
A==W
-
H
A==W
-
H
A==W
-
Hܺ
A==W
++
9N%1պ
A==W
-
H2
A==W
-
!
A==W
i-
8
A7==W
Hܺ
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
2
A==W
-
A==W
-
H
A==W
H
A==W
H
A==W
-
H
A==W
-
H
A==W
-
Hܺ
A==W
-
2
A==W
A==W
-
H
A==W
-
7B
A==W
%-
A5==W
-
A4==W
ܺ
A==W
A==W
%-
8%
A7==W
-
ܺ
A==W
A==W
%-
2
A==W
-
!
A==W
i-
7
A6==W
Hܺ
A==W
w-
A==W
-
2
A==W
-
A==W
A==W
-
H
A==W
%-
H
A==W
H
A==W
Hܺ
A==W
-
2
A==W
-
6n
A==W
-
A==W
-
!
A==W
8%
A==W
w-
A6==W
-
A5==W
ʺ
A==W
Hܺ
A==W
i-
9
A==W
-
6
A==W
A==W
-
9ֺ
A8==W
%
ܺ
A==W
-
0%2()
A==W
-
2
A==W
-
!
A==W
-
ź
A==W
A==W
-
2
A==W
-
8
A==W
-
7
A6==W
6+
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
Hܺ
A==W
i-
2
A==W
A==W
-
!
A==W
-
8%
A==W
-
A6==W
-
+
A5]]
.


XVIII ., , 234803 , .296–296.
.