:  
( )  

   

.   . 8.

_. t. c t.

)
%
b-
%
-
-
ܺ
%-
!
-
ۺ
O
ohu-
-
%
-
-
!
-
%,
ܺ
-
2
|-
:
-
-
!
-
ʺ
h
++i-
2
)
ܺ
-
!
-
,
ʺ
b-
w
2
-
-
%2
-
-
-
:
2
-
:2
-
)
-
%2
,
ֺ
+
?
%2
-
-
ɺ
ܺ
-
-
!
:
-
-
!
w
:
-
-
);
ʺ
-
i-
2
-
,,
-
2
)
-
!
-
-
+
z+++-
?
-
!
,
%2ۺ
-
ֺ
:
ʺ
-
-
%1κ
-
2
-
!
?,
ܺ
-
-
2
2
h0-
!
-
ֺ
,
2
-
-
2
i-
..
-
+
.

:

) bt %[++] [ohu %++ ], | ohu, h c) [++], bw [] : c, & [ h)] [c++<t] w [)]; i [)++)] [ ?++ )] t, : &, [ ] h0t [], i .

g. t. c. t.

-
-
-
2
ܺ
-
-
i-
ܺ
!
-
ۺ
)
:
h
-
!
-
%1պ
)
-
-
!
-
-
-
.
ʺ
)
-
ֺ
-
ܺ
-
%2
-
-
ֺ
b-
,,
w
-
-
2
h
-
-
k
ܺ
-
-
2
-
-
-
!
-
%2
-
ֺ
,
2
b-
-
ɺ
-
ֺ
-
O
-
-
2
h-
1)
-
ܺ
-
-
2
-
!
i-
ֺ
ܺ
-
%
-
-
!
-
-
-
%1պ
-
-
2
-
w-
-
.
ʺ
h
-
w
޺
-
+
-
ܺ
-
-
ܺ
-
-
!
%2
-
-
ֺ
ʺ
w-
2
-
-
-
2
w
-
!
-
i-
.
ʺ
b-
ܺ
w
h-
-
2
!
-
ֺ
h
2
-
%
-
%-
!
-
-
-
+
.

. t. c. t.

غ
k-
-
:2-
-
-
!
%
-
ۺ
z+++
!
ohu-
)
ܺ
-
-
ֺ
-
O
-
-
-
,,
-
ֺ
%,
)
2
obu-
w
-
!
-
-
-
+
h
ohu-
2
-
i-
ܺ
2
b-
-
!
-
%2
-
ֺ
++
h
޺
w-
-
ֺ
%
-
%2
-
..
-
w
h-
-
++,
%
+
h
!
h-
)
ܺ
-
-
ֺ
k-
ɨ
-
-
%
b-
ɺ
w
O
-
-
%1κ
)
2
-
!
-
,,
):
Ժ
-
ֺ
ʺ
h
w-
-
%2
-
..
-
ɨ
-
-
2
-
-
-
!
-
++i-
.
%
+
1
w-
%
-
h
-
!
-
%2
-
-
-
ֺ
+
-
-
2
-
-
-
-
2
k-
ohu-
!
-
-
w-
,
%2
b-
ܺ
h
-
-
ܺ
-
-
2
i-
-
-
,
ۺ
b-
+
h0-
%2
-
..
-
)
%1
-
i-
-
!
-
,,
2
-
%-
-
!
-
-
:
)
z+++-
%
-
ܺ
-
2
-
ܺ
h
%2ۺ
-
ֺ
+
h-
-
)
i-
!
-
%2
-
ֺ
w
-
ֺ
-
-
-
+
.

:

[k++k++~] [z+++ ou)++] %, [) obu++ ] h [oui b++ohu btw], h i w <t [, h h) k bw ) )]: [++] h c. h0 [h] k ohutw, a [h] t[++%]i , b h0 i %[++] []: h hi w d c.

.179 (.144), O.I.1 (.247), .323 (.198), , :

)
-
%
-
.
ɨ
-
-
+
.

L415 (.162), L414, L421 ó, :

-
-
ֺ
:2
-
-
-
-
ۺ
-
ֺ
-
+
.


.XVII ., , .304(I), 445 , .202–201, 201, 201–202.
.