Вид текста: практический 
(адаптирован текст)  Режим распечатки
Как распечатать с желаемой разбивкой на строки

   

Праздники. Крестовоздвижение. На утрени. Канон 1. На 9й песни припевы. Припев 1

На. tf. П№сни. ПриЂ Зна±.

чєє
Ве-
є!є
ли-
є%я1є
ча-
Цєє
и 
ьє
дou-
Ьє
ше 
ыє
мо-
,,шє
я 
Ьє
пре-
жє
че-
к2єє
сте-
є!є
ны-
йєє
и 
жє
кре-
к2єє
сто 
еєє
го-
є%яє
спо-
є!є
де-
не. 


Ркп. с.XVII в., ГПНТБ СО РАН, Q.I.6 , л.118.
Набор Е.Нечипоренко.