:  
( , )  

   

. .  . 50 . .

B .

0ֺ
[`==WA9==W
-
1/
A==W
-
2/
A==W
-
2/
A==W
-
\
A==W
-
0%
A==W
-
ݺ
A==W
-
2
A==W
+
A==W
+
9%
A8==W
ܺ
A==W
-
!
A==W
-
6
A5==W
2/
A==W
-
\
A==W
+
0%2
A==W
+
ܺ
A==W
+
9ɺ
A8==W
-
A==W
0
A==W
+
9
A8==W
+
0*8
A==W
-
*9޺
A_==W
-
*8n
A==W
-
0ֺ
A9==W
H2
A==W
+
A==W
+
ݺ
A==W
-
*9ֺ
A_==W
-
3-
AV==W
ĨB
A==W
+
0%1-
A9==W
w-
ܺ
A==W
-
9ɺ
A8==W
-
A==W
-
0
A==W
-
9
A8==W
-
A===W
8)
A==W
-
A==W
-
9ֺ
A8==W
-
ܺ
A==W
-
6
A==W
8
A==W
z+++-
:
A5==W
-
A==W
A==W
+
0
A==W
0%
A==W
-
9ֺ
A8==W
0ֺ
A9==W
-
H2
A==W
+
1
A==W
+
0FV
A==W
+
2-
A==W
+
1-
A==W
+
0
A==W
2
A==W
+
H2/
A==W
-
8\
A==W
-
9%2
A==W
-
9
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
O
A==W
7
A6==W
+
1
A==W
+
7
A6==W
+
6+/
A==W
-
8%
A7==W
-
1/
A==W
-
6
A==W
-
8ɺ
A7==W
9%
A8==W
+
0ֺ
A==W
+
*9:2/
A==W
+
9\
A==W
+
0ֺ
A9==W
+
A==W
+
2
A==W
+
1
A==W
+
8n
A==W
+
ݺ
A==W
+
0ֺ
A9==W
+
9ɺ
A8==W
+
A==W
+
0
A==W
+
9
A8==W
+
A==W
-
2
A==W
-
ܺ
A==W
-
A==W
0ֺ
A9==W
-
H2
A==W
-
1
A==W
-
2
A==W
-
2
A==W
-
*9ֺ
A_==W
-
2-
AV==W
ĨB
A==W
+
0%1պ
A9==W
+
ܺ
A==W
-
9ɺ
A8==W
-
A==W
0
A==W
+
9
A8==W
+
2/
A==W
%-
)
A==W
-
ݺ
A==W
0%
A==W
+
*9:2/
A==W
+
9+/
A==W
+
2-
A==W
+
=)
A==W
+
2/
A==W
+
1/
A==W
+
6
A5==W
+
ݺ
A==W
+
2
A==W
+
A==W
+
*8
A==W
+
0ɺ
A9==W
+
9
A8==W
+
2
A==W
A==W
+
ݺ
A==W
-
2/
A==W
++-
\
A==W
-
2/
A==W
-
1
A==W
-
\
A==W
-
0%
A9==W
-
A===W
)
A==W
-
ݺ
A==W
-
)
A==W
-
9
A==W
-
8)
A==W
-
8)
A==W
-
6
A5==W
++
8+
A==W
-
2
A==W
H1/
A==W
+
\
A==W
+
8
A==W
+
1/
A==W
+
7\
A==W
+
8ɺ
A7==W
+
1/
A==W
+
8\
A==W
+
A==W
+
2
A==W
+
A==W
+
2
A==W
+
0
A==W
8
A==W
-
A==W
---
*8)
A==W
%
1/
A==W
+
8\
A==W
+
9ɺ
A8==W
-
A==W
0
A==W
-
9
A8=]=W
-
0:2
A==W
-
H2/
A==W
-
1/
A==W
8
A==W
+
A==W
-
9%
A8==W
-
8
A7==W
*81)
A==W
-
0
A==W
-
2
A==W
-
1
A==W
-
A==W
-
2-
A==W
-
A==W
0
A==W
+
9
A8=]=W
+
6+/
A==W
z+++-
8ɺ
A7==W
-
1
A==W
-
=
A==W
-
9%2
A==W
-
1
A==W
-
=
A==W
-
8:
A==W
-
)
A==W
ݺ
A==W
+
9%
A8==W
+
8ɺ
A7==W
+
H1-
A==W
A==W
+
ݺ
A==W
0ֺ
A9==W
-
A==W
+
1-
A==W
+
*8)
A==W
+
91)
A==W
+
9:2
A==W
-
8+
A==W
-
2
A==W
ܺ
A==W
+
1
A==W
+
7
A6==W
+
1
A==W
+
7
A6==W
+
A==W
-
0
A==W
w-
A==W
-
!
A==W
-
*8
A==W
-
2
A==W
-
2/
A==W
-
1/
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
A==W
0
A==W
+
9
A8==W
+
0ֺ
A9==W
-
2/
A==W
+
8ɺ
A7==W
+
9:2
A==W
+
7+/
A==W
+
8ɺ
A7==W
+
9
A==W
-
A==W
-
+
A==W
A==W
+
0%
A==W
++-
9+/
A==W
+
2/
A==W
+
2/
A==W
+
1/
A==W
+
0ֺ
A9==W
-
81)
A==W
-
8)
A==W
-
6
A==W
A==W
+
)
A==W
-
0%
A9==W
-
ܺ
A==W
2-
A==W
+
1-
A==W
+
A==W
+
6+
A==W
9%2
A==W
+
1-
A==W
%-
2
A==W
-
1
A==W
-
A==W
-
9ֺ
A8==W
=ֺ
A8==W
+
1-
A==W
+
A==W
+
2/
A==W
+
1/
A==W
+
2
A9==W
+
9%
A8==W
+
8+
A7]]
-.


, XVIII ., , Q.I.10 , .263–264.
.