:  
( )  

   

. .  .  . 1

. ~. c. t.

ʺ
-
ܺ
-
%2
-
ܺ
-
!
%-
,,
-
-
2
%-
ou-
+
ܺ
%-
2
-
2
-
-
-
-
T
ܺ
-
-
..
-
ܺ
ou-
%
-
ֺ
)
-
2
-
-
!
ou
%
ou-
++-
%1պ
-
2)
-
2
-
-
%-
2)
-
-
%
-
ֺ
-
..
-
ܺ
-
2
-
-
!
%
-
-
+
.


XVI-XVII ., , Q.I.15 , .112.
.