:  
( , , )  

   

.  .   .  .  :

H+++It%. . .

ʺ
[`==WA==W
Hܺ
A==W
-
9%2
A==W
8n
A==W
+
A==W
-
9%
A8==W
8n
A==W
7
A==W
h-
9%22
9T
A6==W
)
6}
A==W
++-
A==W
)
A===W
+
8
A7==W
-
2-
A==W
-
=
A==W
-
9%2
A==W
-
2
A==W
-
=
A==W
-
8:
A==W
-
)
A==W
,
ݺ
A==W
+
9ֺ
A8==W
+
8ɺ
A7==W
+
9%
A==W
+
8ɺ
A7==W
+
5
A==W
h
7
A==W
b-
5+
A==W
6"7
A==W
)
2-
A==W
+
ܺ
A==W
+
8ֺ
A7==W
+
2
A==W
+
=
A==W
+
2-
A==W
+
A==W
+
8
A==W
+
7ɺ
A6==W
+
6
A5==W
+
A==W
+
7
A==W
+
6
A5==W
+
ܺ
A==W
-
A==W
-
0޺
A9==W
-
9
A==W
-
2
A==W
-
1-
A==W
-
A==W
-
6
A5==W
-
A==W
,
7
A==W
+
6
A5==W
+
7%
A6==W
-
=)
A==W
-
9
A==W
i-
A==W
H
A==W
5
A==W
h
A==W
-
2
A==W
-
6n
A==W
-
N
A==W
)
2
A==W
+
9%2
A==W
+
92)
A==W
+
2
A==W
+
8%
A7==W
+
=
A==W
+
8%
A==W
+
7ɺ
A6==W
+
6
A5==W
+
A==W
+
7
A==W
+
6
A5==W
+
ܺ
A==W
-
A==W
-
8
A==W
-
9
A==W
-
A==W
-
2
A==W
-
6n
A==W
-
4+
A==W
-
N
A==W
,
2
A==W
+
n
A==W
+
7%1
A==W
+
A==W
+
6%1
A==W
+
7ֺ
A6==W
+
6ɺ
A5==W
+
=)
A==W
-
7%
A6==W
)
6
A5==W
+
CO6
A==W
ohu-
7ɺ
A6==W
w
=)
A==W
-
9%2
A==W
-
8n
A==W
-
7)
A==W
i-
9%2-
A8==W
-
8n
A==W
-
2
A==W
-
H2
A==W
7ɺ
A6==W
+
6
A5==W
+
A==W
+
7
A==W
+
6
A5==W
+
)
A==W
-
8
A==W
-
7
A==W
-
5"
A==W
-
A==W
A==W
+
8%
A==W
-
ܺ
A==W
w-
7%
A6==W
-
ܺ
A==W
%-
=ɺ
A5==W
-
A==W
,
7
A==W
+
6
A5==W
+
5
A==W
h
7
A==W
b-
5
A==W
-
A==W
i-
2-
A==W
A==W
+
8ֺ
A7==W
+
2-
A==W
+
=
A==W
+
2-
A==W
+
A==W
+
8
A==W
+
7ɺ
A6==W
+
6
A5==W
+
A==W
+
7
A==W
+
6
A5==W
+
=
A5==W
k-
1
A==W
-
A==W
-
N
A==W
-
9ֺ
A8==W
-
8n
A==W
7ɺ
A6==W
-
9Ǻ
A==W
-
A==W
-
6ɺ
A==W
++-
,,
A==W
,
7
A==W
+
6
A5==W
+
A==W
-
Hܺ
A==W
i-
0:2
A==W
-
A==W
A==W
h
Hܺ
A==W
-
9N%1պ
A==W
-
Ժ
A==W
-
A87==W
:
7ɺ
A6==W
-
=
A==W
-
A==W
-
7N%1
A==W
5ݺ
A==W
-
7%
A==W
-
5ݺ
A==W
i-
7ɺ
A6==W
ܺ
A==W
-
A==W
-
0޺
A9==W
o)u
A==W
h-
A===W
-
8
A7==W
-
2-
A==W
-
=
A==W
-
9%2
A==W
-
2-
A==W
-
=
A==W
-
8:
A==W
-
7
A==W
A==W
+
2-
A==W
-
A==W
-
2-
A==W
-
A==W
-
6
A==W
-
A==W
-
9ֺ
A8==W
%-
2-
A==W
-
7ĨB
A==W
-
7%1-
A6==W
-
ܺ
A==W
-
6ɺ
A5==W
-
A==W
.
7
A==W
+
6+
A5]]
+

: [++] h) c) t, [h] b ) i, i h ) . ) obuw [ni h []%++ni h %]. h bti k , i h : i , h t%.


XVII ., , Q.III.42 , .99–100.
. ...