Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

На Литургии. Прокимны. воскресны. Глас 3

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


 q106
ь  ь  ь  ь  ь  к2є  є%яє  к1є)є  Йєєє 
  пои- те  ца- ре- ви  на- ше- мou  по- ите
демеством
+
*8єє"*9єєioє  *8єєэFDк[к[Хє0єєє  єп*9є%я1є  |я[є  П єємhьlL  є8є"є  Вкє)є  М|я[-є  7єєэ  М>є  Вь  АМк[ioє  0єєэFGк[єЗє  9єєэDкє  АМКє)є  9йє|я[i  Мк[є  Сь  Мь  єє9є%яє  6єєэ  єє9є%яє  0Цє  7єєэ  єє8є%яє  Н
  по- - йте  ца- - ре- ви  на- - - - ше- му,  по- - - - - - - - - - - йте
* * *
 о.Павел
єєєHь  єєєHь  єєєHь  єєєHь  єєєHь  0Цє  ПЬ  0чє  9Йєєє  =єєэ  Вк2є  9Йєєє  МЬ  єє8є%яє  Сь  єєєH
[` л==W л==W л==W л==W л==W 9==W ло==W лд==W 8==W ш==W щ==W 8==W ор==W 7==W н==W :]]==W
  пой- те  ца- ре- ви  на- ше- - му  по- - - - - - йте
 4806
[` п==W п==W п==W п==W а==W 6==W па==W пр==W 5ен5апкв==W #]]==W
  пои- те  ца- ре- ви  на- ше- му  по- йте
 Син.
[` t==W а==W 6папр==W е==W е==W ерпаеавк==W #]]==W
  пойте царе- ви  на- ше- му,  пой- те