Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

На Литургии. Достойно есть. обычно

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


 q106
Кє  йэ  є%яє  к2є  к2є  ж  к2є  к2є  к2є  кOє  єє%я1Хє 
  До- сто- w- ино  есть  я- ко  во- и- сти- ннou
+
 pmoo
№ 1: 
ТЭє  0Цє  Пк2-є  9чє  єє7є%яє  єє9N%я1Х-  ВТк2є)є  0єя2є)є  Мк2-є  дди  єъ8є%я1Хє  7єєэ  Пк2є  МЬ  Мк2є  7йє  Мк2є  7йє 
  До- сто- - - - - - - - - - йно  э- - - - - -сть
большой распев
+
 pmoo
НК/  є8Йєєє  єє=є%яє  єє9є%яє  єєєHк2є  єє=є%яє  єє=є%яоє 
  До- сто- - - йно  э- сть
путь
+
НКє  є8Цє  єє9є%яє  єєєHь  єєєHЬ  єъ9є%я2є  єєєHь  єєєHЬ  9Цє  МкИOє  єъ9є%я1Х- 
  До- сто- и- но  эсть  ё- кw  во- и- сти- ну
 4806
№ 1: 
[` ы==W 45==W е==W па==W вае==W е==W па==W 5==W авк==W а5==W
  До- стои- но  эсть  я- ко  во- и- стиґ- ну
 4806
№ 2: 
[` п==W 7шИорошгМрпрг==W ненг==W п8грош7гро==W неапнпргнпролгоМиепргап6некпр5==W ===W пВКр==W рпк==W прол==W п6==W нпрп==W 656==W
  До- сто- ино  э- - сть  я- ко  во- и- сти- нну