Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

Праздники. Крестовоздвижение. На велицей вечерне. На Господи воззвах. 2

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


 q115
йё  є%я1є  йє  к2є  ж  ЙЁ  йё  йє  Ь  ж  к2є  яє)є  ж  йё  Ы  чє  є!  Цє 
  Мо- и- сеи  про- w- бра- зou- я  рou- цы  во- зд%- во  на  вы- со- тou
+
 q110
є8йё  є8єN%я1є  7йЁєє  Ск2(є  є8чє  ЙЁ  йё  йє  —  СК(є  є8чє  7єєдnдэ  6йё  6чє  дбд  6чє  ГЬ 
  М©- і- сей  про- w- бра- зou- я  про- w- бра- - зou- - - я
+
 q342
НЬ  ж  є8йё  =є%я1є  7йЁєє  Ск1є  є8чє  Ск1є)є  7ЙЁ  йё  йє  єє9є%я2є  Скє)є  ж  ЙёєыєЫєЦє  є8Цє  єєєHк2є  6єєэ  є8яє)є  9чє  є8йё  Нь  5єєэ  Н Ск1є 
  Мо- и- се- - й  про- w- бра- зу- я  тя  ру- ц%  про- - сте- - - - - ръ  на  вы- со- ту
 L451
[` к==W пр==W гМрегне==W н==W по==W не==W рпкеЧваппаеа==W вк3к3==W рош==W не==W пр==W гМролгМр==W е==W к==W е==W неЧо65==W
  Мо- v- сей  прdе- 0- бра- зи  тя  ру- ки  про- стеръ  на  вы- со- ту