Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

На утрени. Свят Господь Бог. Глас 3

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


 q106
Кє  ь  э  є%яє  яє)є  чє  Йєєє  єє%я1Хє  Йєєє  чє  Йєєє  ,,шє+ 
  Свя- то  го- спо- де- е  бо- го- о  на- - ашъ
+
 pmon
0Цє  9я1є)є  0чє  Пк1є    єєєHк1є  єєєHь  Вк2-єєдди  9Йєєє  є8я1є)є  Мк1є  Сь\    єєєH
  Свя- - - - тъ  гос- подь  бо- - - гъ  нашъ
 5161
ПКє  єєєHь  є8єэ  єє0є%яє  9яє)є  0чє  єє9є%яоє  7єєэ  0єя2є)є  єъ9є%я1Хє  є8яє)є  Мк2є  ,,ш 
  Свя- то  го- спо- де  бо- - - го  на- - ше
+
 f307
НК/  5єєэ\  7Цє  6єя2є)є  7чє  6Йєєє  єє7N%я1ОХє  єъ6є%я1Хє  ГкИOє  4єєє+ 
  Свяµ  го- спо- - - дь  бо- - гъ  нашъ;
 4806
[` ек6==W папр==W 5ен5==W авкв==W #==W
  Сtтъ  го- сподь  бtгъ  нtшъ
 Син.
[` е==W к==W 6папр5==W ерпа5авк==W #]]==W
  Святъ  гос- подь  богъ  нашъ