Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

На утрени. Свят Господь Бог. Глас 8

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


 q106
Кє  ь  ь  є%я1Оє  єє%я1Хє  к1є)є  йэ  є%я2Зє  Йєєє  чє  Йєєє  є! 
  Свя- то  го- спw- де  бо- го- w- о- о- о  нашъ
 pmon
7я1є)є  Ъеє  9Цє  Мк1є    =я1є)є  6єєэ+  єъ9є:я2Зє  єє8є%яоє    є8чє  Ск1є  Нь\    єєєH
  Свя- - - - тъ  го- спо- - - дь  бо- - - гъ  нашъ
 5161
МКє  єєєHь  Сь  є8єэ  9яє)є  єъ9є%я1Х-  МТк1є)є  6йэ  єъ9є:я2Зє  є8єЙєєєоє  6чVє  7Йєєє  ,,ш 
  Свя- то  го- спо- - де  бо- го  на- - ше
 4806
[` рпро8==W гМр==W еЧапрол==W гМр==W понп==W %==W
  Сtтъ  го- спо- --дь  бtгъ  нtшъ
 Син.
[` г==W р==W гло8гМр==W прол7ронп==W %]]==W
  Сtтъ  го- сподь  бtгъ  нашъ