Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

Октоих. Глас 2. Во вторник. На утрени. На стиховне

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


Открыть:
Все вместе | По одной стихире
            L445
            o308
            5169
            q333

стихира 1
 L445
Кє  э  к2є  ь  ь  Ь  к2є  дд 
  Со- д%- я- нны- ++хо  ми  sо- ло

стихира 2
 L445
Кє  э  к2є  ь  Ь  к2є  ддэ  є%яє  к2є  ь  ь  є!  йє 
  Без- за- кw- ни- е  мо- е  пре- sе- ри  го- спо- ди

стихира 3
 L445
Кє  чє  є!  є%чє  Цє  к2є  ж  к2є  ь  ь 
  Кре- сто  ++хри- стw- во  во- спри- и- мо- ши

И ныне:
 L445
Кє  Цє  ь  Ь  ж  к2є  яє)є  ж  к2є  яє)є  ь 
  Спа- - си  w- то  б%- до  ра- бы  сво- я
 o308
МКє  9Цє  Мь  СЬ  ж  Пк2є  СТкє)є  ж  Пк2є  СТкє)є  Сь 
  Спа- а- си  w- то  б%- до  ра- бы  сво- ё
 5169
6єєэ  єє9N%я1Х-  ж  П 7йє  ж  Пк2є  М 7йє 
[` е==W е8==W ро==W ш==W 6==W ро==W ш==W г==W 6==W
  Спа- си  wт  б%- дъ  ра- бы  сво- я

 q333
ПКє  єєєHк2є  єєєHк2є  МЬ  єє0є:я2є  єє9є%яє  Вк2є  єєєHЬ  Мк2є  С 6йє 
  Ра- дуй- ся  ма- рi- е  бо- гw- ро- ди- це