Проект открыт в 2003 году
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

Фонд знаменных песнопений

Электронный корпус древнерусских певческих рукописей
Содержание * Шрифты * Форматы * Тексты
Технология смешанного набора

Октоих. Глас 8. В неделю. Вечером (на понедельник). На стиховне

 
Российский гуманитарный научный фонд
Проект
поддержан РГНФ
(грант 11-04-12088в)

Каталог Православное Христианство.Ру

Знаки перехода
к тексту:

– к беспометному

– к пометному

– к нотному


Используются шрифты:

 к Paraklht (крюки)

 `  Odnoglas (ноты)

      Книжица (текст)


Открыть:
Все вместе | По одной стихире
            L445
            o308
            5169
            q333
            Син.

стихира 1
 L445
яє)є  э  ж  чє  Ь  ж  є!  йє 
  Те- б%  ца- ря  и  вла- ды- ку

стихира 2
 L445
яє)є  э  ж  к2є  чє  шє  э  є!  йє 
  Без- сме- ртна  су- щи  дou- ше  мо- я

стихира 3
 L445
э+  ж  к2є  яє)є  ж  к2є  ы  ,,ш  к2є  э  к2є  кOє  к2є  ь  ь  є!  йє 
  Мou- че- ни- цы  го- спо- де- ни,  вся- ко  м%- сто  w- свя- ща- е- те

Богородичен
 L445
Кє  йэ  чє  йЁєє  к2є  є!  Цє  ж  к2є  Ь  є%яє  ж  є!  йЁєє  йё  йє 
  А- рха- нге- ла  га- ври- ла  гласъ  во- спри- и- мо- ши  ре- це- мо++§
 o308
ПКє  МЬ  =чє  йЁєє  Пк2є  є!  Цє  э  Пк2є  Ь  єє9є%яє  ж  П йЁєє  йё  йє 
  А- рха- нге- ла  га- ври- ла  гласъ  во- спри- и- мо- ши  ре- це- мо
 5169
ж  Пк2є  МЬ  6єєэ  є8чє  7йЁєBє  Пк2є  М!ю  0NЦє  єъ9є%я(є  ж  П є8йЁєє  йё  йє  Ъеє 
[` ро==W ш==W ор==W е==W по==W рпро==W ш==W ор==W гьдлощТл==W ошо==W ро==W ш==W гипо==W аер==W пае==W ол==W
  А- рха- нге- ла  га- врi- и- - ла  гласъ  во- спрi- е- мши  рце- мъ
 q333
ж  Пк2є  є8яє)є  Нк1є  єєєHЬ  є8чє  7йЁєBє  Пк2є  М!ю  NЦє  єє9є%яє  ж  П є8йЁєє  йё  йє 
  А- рха- нге- ла  га- врi- и- - - ла  гласъ  во- спрi- и- мши  рцемъ:
 Син.
[` ро==W ш==W ор==W е==W па==W по==W рпрошор==W оМьдлощТл==W ошо==W ро==W ш==W оМипо==W аер==W паеол==W
  Ар- ++хан- ге- ла  га- врi- и- ла  гласъ  вос- прi- им- ше,  рцемъ: